Vyhlášení výsledků 2. ročníku Ceny Alexandry Berkové