OTÁZKY A ODPOVĚDI VZTAHUJÍCÍ SE K POBYTU VŠECH STUDENTŮ-CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR