Konference Exil

50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index

Dějiny a produkce dalších nakladatelství českého exilu.

Termín:
20. 10. 2021
Místo konání: Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
e-mail: kristof@skvorecky.cz, exil@www.praguecom.com

On-line přihláška

Na podzim 2021 uplyne 50 let od založení dvou nejvýznamnějších exilových nakladatelství. Na mezinárodní konferenci se chceme věnovat produkci nakladatelství včetně její výtvarné a grafické stránky, tvorbě jejich autorů, vztahům mezi nakladateli, politickým, kulturním a literárním souvislostem, významu vydaných děl v kontextu současné literatury a zajímat nás budou i vzpomínky nakladatelů, redaktorů, spisovatelů a dalších zainteresovaných osobností.

Nakladatelství Sixty-Eight Publishers založili na podzim 1971 v kanadském Torontu prozaička Zdena Salivarová-Škvorecká a spisovatel Josef Škvorecký. Cílem nakladatelství bylo vytvořit zázemí především pro české autory a čtenáře, kteří po roce 1968 odešli do exilu. V edičních plánech převažovala próza a literatura faktu, nakladatelství mělo zájem též o memoáry a později o práce z oblasti literární kritiky a historie. Sixty-Eight Publishers vydali celkem 224 titulů a svou činnost ukončili v květnu 1994.

Obecně prospěšnou Společnost pro československou literaturu v zahraničí Index založili roku 1971 v Kolíně nad Rýnem politolog a publicista Adolf Müller a bývalý pracovník Čs. rozhlasu a překladatel Bedřich Utitz. Index se postupně vyvinul v jedno z nejvýznamnějších beletristických a politologických nakladatelství posrpnového exilu. Celkem vydal Index na 170 českojazyčných titulů a svou činnost ukončil v souvislosti s polistopadovými politickými změnami v roce 1990.

Pozornost bychom rádi soustředili i k ostatním exilovým nakladatelstvím a edicím, přestože v roce 2021 nejubilují (Konfrontace, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Arkýř aj.).

VŠKK vydá sborník z konference.

Přípravný výbor:

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.

Mgr. Václav Krištof

doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Back to specializations
Choose from our other specializations