Literární akademie je místem, kde slovo žije.

Udělej první krok

Literární akademie

Dnes a tady

Vysoká škola kreativní komunikace v oblasti tvůrčího psaní navázala v roce 2016 na Literární akademii (soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého). Nyní v roce 2020 jste na stránkách Literární akademie, která je součástí Vysoké školy kreativní komunikace a zaměřuje se na literární tvorbu. VŠKK je jiná škola než Literární akademie. Chceme jít cestou turínské školy Holden, ale to plně odpovídá studijním programům VŠKK, a především studiu Literární tvorby a Komerčního psaní v médiích.

Specializace:

Literární tvorba
Komerční psaní v médiích

Při studiu u nás jde o vstup do světa, v němž je nejvyšší metou poznávání, tvořivost a nejvyšším štěstím objevování dosud utajeného. Záleží na každém z vás, zda a jak nabízených možností využijete – nikoho totiž nelze donutit, aby pracoval na osobnostním rozvoji, aby po sokratovsku poznal sebe sama a své možnosti, aby rozvinul svůj talent. Všichni si přejeme, aby se vám to u nás dařilo.

 

Alessandro Baricco před časem napsal: „Škola Holden není školou tvůrčího psaní v pravém slova smyslu. Je to škola narativních technik, což by se dalo přiblížit velice jednoduchým konstatováním: neučíme pouze psaní románů, ale vyučujeme i základy jiných forem vyprávění: filmu, reklamy, divadla, komiksů, hudby. Ve skutečnosti je to všechno mnohem jemněji strukturované a také mnohem složitější. Za podobným didaktickým záměrem se skrývá myšlenka, na které je vlastně škola Holden založena a od níž se všechno odvíjí: pokoušíme se vychovat vypravěče, a ne jen spisovatele nebo režiséry či dramatiky“.

Back to specializations
Choose from our other specializations