Erasmus+

VŠKK je od října 2017 držitelem Erasmus University Charter for Higher Education, která studentům, pedagogům a zaměstnancům umožňuje získat finanční podporu pro tzv. „mobilitu“ mezi evropskými vysokými školami. Pod záštitou tohoto programu připravujeme možnost vycestovat v rámci studijního pobytu na partnerské univerzity a v rámci praktických stáží také do firem a institucí v zemích EU. Pedagogové a zaměstnanci VŠKK budou moci finanční podpory využít k účasti na workshopech, realizaci výuky, samostatného výzkumu, školení atd. na partnerských univerzitách či jiných institucích, zapojených do programu Erasmus+.


Obecné informace
:

Studijní pobyty Erasmus+ mají za cíl umožnit studentům absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování diplomové práce či projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných zemích.

Praktické stáže Erasmus+ mají za cíl umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Výukové pobyty pro VŠ pedagogy mají za cíl podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Školení zaměstnanců mají za cíl umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj, posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi.

 

Zapojené země:

  • 28 zemí EU
  • 3 země ESVO (tj. Island, Lichtenštejnsko, Norsko; Švýcarsko je až do odvolání vyloučeno z programových zemí)
  • kandidátské země Turecko a Býv. jugoslávská republika Makedonie
  • studijní pobyt se realizuje na základě podepsané inter-institucionální smlouvy mezi VŠKK a partnerskou univerzitou
  • obě zapojené univerzity musí mít přidělený Erasmus Charter for Higher Education a Erasmus ID kód

Erasmus ID kód VŠKK: CZ PRAHA42
ECHE: 272086-EPP-1-2018-1-CZ-EPPKA1-ECHE

ERASMUS POLICY STATEMENT

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014–2020

COURSE CATALOGUE

Back to specializations
Choose from our other specializations