AGA

První vědecké granty VŠKK schváleny

V listopadu 2019 ustavila Vysoká škola kreativní komunikace AKADEMICKOU GRANTOVOU AGENTURU – AGA a zároveň byla ustavena RAGA – RADA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ AGENTURY, která je poradním orgánem prorektora pro vědu a rozvoj: je tvořena majitelem vysoké školy, rektorem, kvestorkou a prorektory. Rektor zároveň vyzval katedry a ateliéry, aby přihlašovaly své projekty do akademického výběrového řízení s termínem odevzdání návrhů březen 2020. Pedagogové VŠKK navrhli celkem 7 projektů na leta 2020-2024.

Statut Akademické grantové agentury (AGA)

1/2020
Projekt: Mediální vliv na diváky, posluchače, čtenáře.
Řešitel: Eška Zdeněk, 5/2020-5/2023
Oponenti: Dušan Pavlů – VŠKK, Ondřej Roubal – VŠFS

2/2020
Projekt: Aktuální tendence vývoje vizuální komunikace.
Řešitel: Fišer Jaroslav a kol., 5/2020-10/2021
Oponenti: Martin Vandas – FAMU, Pavel Hrach – VOŠG

3/2020
Projekt: 50 let od vzniku exilových nakladatelství: Sixty Eight Publishers, Index a další.
Řešitel: Krištof, Václav a kol., 5/2020-10/2021
Oponenti: Zuzana Říhová – ÚČJ AV ČR, Alena Přibáňová – ÚČJ AV ČR

4/2020
Projekt: Formativní hodnocení ve výuce cizích jazyků na VŠKK.
Řešitel: Mužíková Jana a kol., 5/2020-12/2023
Oponenti: Lenka Hessová – JČU Č. Buděj. Natalia Šafaříková KCJ VŠKK

5/2020
Projekt: Nové trendy v marketingové komunikaci v interkulturních souvislostech. MEZINÁRODNÍ PROJEKT (FF UKF Nitra / KMK VŠKK)
Řešitel: Mikuláš Peter, Pavlů Dušan a kol., 5/2020-11/2021
Oponenti: Michaela Vaculíková KSV VŠKK, Petr Majerik – KMK VŠKK

6/2020
Projekt: Dějiny české reklamy a marketingové komunikace od počátku 20. století do r. 2020.
Řešitel: Pavlů, Dušan, 5/2020-5/2024
Oponenti: Petr Majerik – KMK VŠKK, Václav Krištof – KLT VŠKK

7/2020
Projekt: Implementace psychologie a sociologie do tvorby komunikačních strategií v českých reklamních agenturách.
Řešitel: Vaculíková Michaela a kol., 5/2020-3/2022
Oponenti: Dušan Pavlů – KMK VŠKK, Petra Průšová – KANTAR

9. a 17. června 2020 se uskutečnily vstupní obhajoby všech projektů, za přítomnosti členů RAGA a vedoucích oborových kateder, na nichž jsou úkoly věcně příslušné. Řešitelé prezentovali své představy o řešení navržených tematických úkolů, vyjádřili se k oponentským posudkům a k návrhům a dotazům členů RAGA. Všechny grantové projekty byly schváleny – některé s akceptovanými návrhy na dílčí změny řešení. RAGA ve všech projektech ocenila návrh struktury publikačních a tvůrčích výstupů, směrovaných jak do odborné, tak i laické komunity, v návaznosti na termíny průběžných oponentur a oponentury závěrečné. První termíny průběžných oponentur se uskuteční již na podzim letošního roku.

Back to specializations
Choose from our other specializations