Lecturers

Ing. Stanislav Vasko

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vaskos@praguecom.com

Ing. Stanislav Vasko

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vaskos@praguecom.com

Vyučované předměty

Web design a UX

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů