Lecturers

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@www.praguecom.com

prof. Petr Vrána

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

vranap@www.praguecom.com

Vyučované předměty

Péče o značku

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů