Lecturers

PhDr. Eduard Burget, Ph.D.

Katedra společenských věd a cizích jazyků

Kontakt

burgete@praguecom.com

PhDr. Eduard Burget, Ph.D.

Katedra společenských věd a cizích jazyků

Kontakt

burgete@praguecom.com

Vyučované předměty

Práce s prameny
Moderní evropská kultura

2000 Pedagogická fakulta UK, magisterský program

2001
rigorózní řízení 

2013 doktorské studium

2001–2002 Národní galerie v Praze, lektor

2002–2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, kurátor a redaktor

2005–2011 Časopis Dějiny a současnost, redaktor, šéfredaktor

od 2011–dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR, vědecký pracovník oddělení literární lexikografie

Dějiny, kulturní dějiny, literární historie, dějiny umění, 19. a 20. století

Samostatné knihy:
Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela.

Studie ve sbornících a časopisech: 
Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech Viléma Hejla.
Úvodem. Kapitola VII. Samizdat a svět za železnou oponou.
Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena.
Spisovatel proti moci, nebo člověk kompromisu? Portrét Dušana Hamšíka.
Předmluva. Staré pověsti české. Praha: Knižní klub, 2018
Díky vám, skvělí vojáci dramatu….
Aféra Fortinbras: prvorepubliková cenzura v praxi.
Zásada sporu Viléma Hejla.
Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice?
Darntonův model komunikační sítě a výzkum samizdatu: k překladu studie „Co jsou to dějiny samizdatu?“.
Samizdat jako historické téma.

Spoluautorství monografií a katalogů:
Český literární samizdat 1948-1989.
Literární kronika první republiky: Události – díla – souvislosti.
Spořilov: komunita a její osobnosti.
Česká literární nakladatelství 1949–1989.
V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014.

Recenze:
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence
Dita Jelínková Homolová: Šlechta v proměnách.
Mervart, Jan: Kultura v karanténě. Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace.
Jakub Drápal: Poslušen zákonů své země a svého stavu. Kamill Resler – obhájce K. H. Franka.
Zdeněk Hazdra: Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními systémy.
O žurnalistice, knihovnách, čtenářích (a trochu o knižním trhu).
Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha. K problému národní očisty a českého heroismu.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů