Lecturers

Mgr. Michal Schuster, MBA.

Katedra literární tvorby

Kontakt

schusterm@praguecom.com

Mgr. Michal Schuster, MBA.

Katedra literární tvorby

Kontakt

schusterm@praguecom.com

1987–1992 Pedagogická fakulta UJEP, obor: bohemistika a historie; nyní doktorské studium na katedře bohemistiky (Ph.D.)

1994–1996 Mladá fronta DNES – redaktor

1996–1999 Česká tisková kancelář – redaktor a editor

1999–2011 Česká televize – reportér a moderátor zpravodajských pořadů, vedoucí domácí rubriky

2012–2013 Úřad vlády ČR – mluvčí vlády a ředitel tiskového odboru

2013-2015 Krajský úřad Středočeského kraje – vedoucí tiskového oddělení

2016–2019 VOŠ publicistiky Praha – odborný lektor současného českého jazyka a mediální komunikace

2019–doposud VOŠ informačních studií a SOŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha – učitel českého jazyka a rétoriky

2007–2008 Fakulta humanitních studií UK – externí učitel rétoriky

2008–2016 Univerzita J. A. Komenského Praha – externí učitel mediální komunikace a rétoriky

2016–doposud Pedagogická fakulta UJEP – doktorské studium a učitel současného českého jazyka a češtiny v médiích

Současný český jazyk, kultura psaného a mluveného projevu, mediální komunikace

Publikace:

 Nad otázkami spisovné a obecné češtiny“ In USTA AD ALBIM BOHEMICA, 2016, ročník XVI, číslo 1, s. 41-46. ISSN 1802-825X.

Pravidla mluveného projevu v České televizi, TV Nova a FTV Prima“ In USTA AD ALBIM BOHEMICA, 2017, ročník XVII, číslo 1, s. 41-44. ISSN 1802-825X.

Média – řečový vzor, nebo nákaza?“ In Český jazyk a literatura, 2017-2018, ročník 68, číslo 4, s. 180-186. ISSN 0009-0786.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů