Lecturers

Mgr. Jana Kárová

Katedra literární tvorby

Kontakt

karovaj@praguecom.com

Mgr. Jana Kárová

Katedra literární tvorby

Kontakt

karovaj@praguecom.com

Vyučované předměty

Kultura psaného projevu

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2008 FF UK, Studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury / kulturologie, Mgr.

Profesní aktivity

2018–současnost Národní muzeum, redaktorka

2008–2018 Lidové noviny, a. s. / Mafra, a. s., korektorka

2014, 2015 E15

2001–2002 redaktorka pro DaDa, a. s.

2003–2004 ABF, a. s.

2017–doposud Národní muzeum

Odborná orientace

Zabývá se jazykovou redakcí textů

Nejvýznamnější publikace

Editorka:
Kol. autorů. 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Praha – Brno: C-press, 2018. Ed. Jana Kárová, Jaroslav Richter.

Jazyková redaktorka – výběr:
GELNAROVÁ, J. Útěk, nebo invaze? Migrační krize na politických transparentech. Praha: Národní muzeum,
2018.
Kol. autorů. Fenomén Masaryk. Ed. Michal Stehlík, Milena Běličová, Karolína Heroldová. Praha: Národní
muzeum, 2017.
Kol. autorů. Vlastním hlasem. Ed. Jitka Gelnarová, Ema Součková. Praha: Národní muzeum, 2019.
RÁMIŠOVÁ, Š. S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým. Praha: Národní muzeum, 2018.
SCHŮTOVÁ, J. Manželka, matka, tchyně. Dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové. Praha: Národní muzeum, 2018.
SKLENÁŘ, K. Fontes Archaeologici Pragenses 45. Počátky archeologie v Čechách. Praha: Národní muzeum, 2018.
ŠÁMAL, M. Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858. Praha : Národní muzeum, 2017.
TAUBEROVÁ, M. Koutní plachty Slovenska. Praha : Národní muzeum, 2017.

Jazyková redakce textů k výstavám – výběr:
Doba genová, Zdrávi došli, Tapiserie ve službách státu, Tajný život sbírek, Antonín Dvořák: Inspirace přírodou, Vlastním hlasem, 2 × 100, Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Světlo a život.

Jazyková redakce vědeckých časopisů: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Litterarum, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia, Časopis Národního muzea – řada historická.

Další profesní aktivity

Je členkou organizace Interpret Europe.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů