Lecturers

Mgr. Jan Němec

Katedra literární tvorby

Kontakt

nemecj@praguecom.com

Mgr. Jan Němec

Katedra literární tvorby

Kontakt

nemecj@praguecom.com

Vyučované předměty

Literární tvorba (tvůrčí psaní)

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2006 MU, FSS, Sociologie, Mgr.

Profesní aktivity

Editor literárního měsíčníku Host

Redaktor nakladatelství Host

Externí spolupráce s Českou televizí, Českým rozhlasem, MFF KV.

Odborná orientace

Spisovatel a novinář, redaktor časopisu a nakladatelství Host, dramaturg v České televizi

Nejvýznamnější publikace

NĚMEC, J.: Možnosti milostného románu. Host, 2019.

NĚMEC, J.: Dějiny světla. Host, 2013 (Cena Evropské unie za literaturu, nominace na Magnesii Literu v kategorii próza, Cena Josefa Škvoreckého).

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů