Lecturers

MgA. Nikola Tláskalová

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

tlaskalovan@praguecom.com

MgA. Nikola Tláskalová

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

tlaskalovan@praguecom.com

Vyučované předměty

Aktuální tendence ve fotografii a audiovizi

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2014 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér reklamní fotografie

Výstavy a prezentace

2018 Fotografická dílna, Mikulov

2015 MENU2, Aluo Gallery, Ljubljana

2015 Hodnota umění, festival Seš-lost, Železný Brod

2014 En Face, Fiducia, Ostrava

Další profesní aktivity

2016–doposud VŠKK, pedagog

2018–doposud Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, Ateliér reklamní fotografie – vyučující předmětů Dějiny fotografie, Současné tendence ve fotografii, Autorská publikace

Vedení workshopů (fotografická dílna v Mikulově, fotografie architektury pro FA VUT)

2014–2019 volná fotografická činnost

 

 

 

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů