Lecturers

MgA. Mikkel Odehnalů

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

odehnalum@praguecom.com

MgA. Mikkel Odehnalů

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

odehnalum@praguecom.com

Vyučované předměty

Dějiny filmu a animace

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů