Lecturers

Ing. Lukáš Krabec Ph.D.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

krabecl@praguecom.com

Ing. Lukáš Krabec Ph.D.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

krabecl@praguecom.com

Vyučované předměty

Management v kreativním průmyslu

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2014–2016 IMMS/ČSI/OEAEP/MAŘP – Prague/Kiev

2011–2012 Pedagogical minimun – didactics of economic subjects, VŠE

2009–2011 The Institute Frank Dyson evaluation of real estate

2004–2009 The Institute of Finance and Administration, VŠFS

Nejvýznamnější publikace

KRABEC, L. Filozofický pohled na vzdělávání,“Philosophical view of education“. In MediasRes.cz [online]. 22. 3. 2016 Dostupné z: http://www.mediasres.cz/filosofie-a-psychologie/2973-lukas-krabec-filozoficky-pohled-na-vzdelavani.htm

KRABEC, L. “Evropa 2020“ a cíle ve vzdělávací politice Německa, “Europa 2020“ and targets in educational policy in Germany. Příspěvek na konferenci Teaching, Learning and E-learning in Bratislava 2016. 6-7.7. 2016, ISBN: 978-80-906231-1-8.

KRABEC, L. “Německo, migrační krize a problémy začleňování migrantů na pracovní trh“,“ Germany, the migratory crisis and the problems of integrating immigrants into the labor market“. Příspěvek na konferenci Economics, Management and Marketing in Praha 2016. 5-6.8. 2016, ISBN: 978-80-88085-07-2.

KRABEC, L. “Problémy vzdělávání Turků v Německu“, “Problems education Turks in Germany“. Příspěvek na konferenci Education, Teaching and E-learning in Praha 2016. 5-6.8. 2016, ISBN: 978-80-88085-08-9.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů