Lecturers

Lukáš Herrmann

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

herrmannl@praguecom.com

Lukáš Herrmann

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

herrmannl@praguecom.com

Vyučované předměty

Počítačové zpracování digitálního obrazu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů