Cena Alexandry Berkové

Literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií
a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií.

Žánr
Soutěží se v žánru povídka a poezie.

Termín k zaslání prací
Nejpozději 31. květen 2020.

Maximální rozsah povídek a básní
10 stran

Odevzdání prací
Práce je třeba zaslat v elektronické podobě na adresu CenaAB@www.praguecom.com a připojit:
jméno a příjmení
e – mailovou adresu, ev. telefon
název studované školy a ročník

Hlavní cena
Stipendium na VŠKK ve výši ročního školného. (*)

Porota
Pedagogové katedry Literární tvorby VŠKK, spisovatel Jiří Dědeček a další.

Slavnostní vyhlášení výsledků
7. 9. 2020

(*) Stipendium bude poskytováno ve formě speciální slevy na ročním školném ve výši 33% po dobu tří
let.

Alexandra Berková (1949 – 2008)
V letech 1968–1973 studovala na FF UK v Praze češtinu a výtvarnou výchovu. Absolvovala prací o
literárněkritických sporech Karla Čapka ve 30. letech, tuto později rozšířila na rigorózní –
titul PhDr. získala v roce 1980. Pracovala například jako redaktorka v
nakladatelstvích Svoboda (1973–79) a Československý spisovatel (1979–81), později také jako
uklízečka v kostele. Knižně debutovala v roce 1986 sbírkou Knížka s červeným obalem. Následovala
novela Magorie (1991), za kterou obdržela Cenu Egona Hostovského, novela Utrpení oddaného

všiváka (1993), novela Temná láska (2000) a filmová povídka o prostém životním běhu Banální
příběh (2004); předloha k filmu Zlatá brána. Napsala také 8 realizovaných scénářů.
Stála u zrodu Obce spisovatelů, byla rovněž vůdčí osobností Hejna českých spisovatelů Mamut a od
roku 2006 byla členkou výboru českého PEN klubu. Věnovala se psaní televizních scénářů,
rozhlasových her a publicistice.
Po roce 1990 začala učit tvůrčí psaní na Gymnáziu Josefa Škvoreckého, poté na VOŠ Josefa
Škvoreckého a na Literární akademii – zde také od roku 2001 do roku 2008 vedla katedru tvůrčího
psaní. Je považována za zakladatelku výuky tvůrčího psaní v Česku.

Hlavním mediálním partnerem soutěže je Literární obtýdeník Tvar.

Na fotografii Alexandra Berková společně s Josefem Škvoreckým:

Back to specializations
Choose from our other specializations